Kjemifabrikken vår

Kjemifabrikken vår

Hvilke stoffer er det som produseres i kroppen under ulike sammenhenger, og hvorfor? Hva er de til? Jeg tror vi har en tendens til å glemme hvor fantastisk lurt kroppen er innretta! Tenk på hvordan bare noe så naturlig som veksten fra barn til voksen foregår –...
Lekende lett; et valg?

Lekende lett; et valg?

Jeg har tidligere kommet med påstanden om at mye av barns (både menneske- og dyrebarn) lek er viktige for artens eksistensielle utvikling og overlevelse. Jeg har også i flere sammenhenger skrevet om at når man leker, og kroppen fylles av godstoffer som endorfiner,...
Hva er din lek?

Hva er din lek?

Lek er så mangt. For noen er lek noe man kan drive med på fritiden uten noen form for forpliktelse, mål eller mening. For andre er det ramme alvor, eller det var en hobby som plutselig endte opp som en konkurranseform med høye ambisjoner. Har man da mistet sin hobby,...
Vi lærer når vi leker

Vi lærer når vi leker

Lek starter mange gode prosesser i sinnet! Det åpner opp for bedre kommunikasjon, forståelse, det virker smertestillende, det utvikler mange områder i barns hjerner som de har nytte av resten av livet.  Forskning viser at barn som får leke utvikler større deler av...
Homo Ludens – det lekende mennesket

Homo Ludens – det lekende mennesket

Jeg ELSKER å leke, og jeg ELSKER det når jeg ser at kloke hoder mener det er en vesentlig del av vår eksistens! Veldig mange arter leker – hundevalpene leker overlevelses og drepe-leker, hestene leker skrem- og stikk-leker og menneskebarna leker «hus», «mor-og-far»...