Jeg ELSKER å leke, og jeg ELSKER det når jeg ser at kloke hoder mener det er en vesentlig del av vår eksistens! Veldig mange arter leker – hundevalpene leker overlevelses og drepe-leker, hestene leker skrem- og stikk-leker og menneskebarna leker «hus», «mor-og-far» eller «ingeniør» (lego). Artenes barn leker med andre ord leker som er viktige for artens eksistensielle utvikling og overlevelse! Og tenk – jeg tror ikke vi slutter bare fordi vi blir voksne. Eller – jeg tror ikke det er lurt å slutte ihvertfall!

Homo ludens er et latinsk uttrykk som betyr det lekende mennesket. Uttrykket har blitt brukt i flere sammenhenger, men mest om når voksne «leker» i en eller annen form: i uhøytidelige idretter, gjennom spill og hobbyer.  Begrepet er gammelt, og er sist aktualisert da Arne Næss tok til orde for at mennesket burde leke mere og ta seg selv mindre høytidelig. Man kunne til og med risikere å gjøre verdifulle nye tanker og ideer i en lekende tilstand, som en ikke hadde kommet på ellers.

Boka Homo Ludens ble skrevet av nederlandske Johan Huizinga i 1938 og er en fagbok om lek som regnes som en klassiker i forskningen om lek, og her sitter vi – 78 år senere, og prøver å skjønne det Johan skjønte. Boka er oversatt til mange språk og leses fremdeles. Boka drøfter lekens vesen og betydning som kulturfenomen, begrepet lek i en rekke språk, lek som kulturskapende funksjon og hvordan leken er tilstede i en rekke kulturområder og institusjoner som rettsvesenet, i krigen, i vitenskapen, i diktningen, i filosofien og i kunsten.

Huizinga påpeker at en faktor med lek er at det går ikke an å benekte HVA som er lek! Lek er den aktiviteten vi gjør motivert av leken i seg selv, flyt oppstår, tid opphører og vi føler glede og mestring ved å gjøre det. Andre fenomener som rettferdighet, skjønnhet, sannhet, godhet, guddommelighet og tanker kan alltids diskuteres og pelles fra hverandre. Men lek er lek. Uansett.  Videre konstaterer han at lek ikke er tåpelig på samme måte som humor eller andre aktiviteter som fremkaller latter og glede.

Lek er rett og slett kanskje en aktivitet som utvikler arten vår! Hva skulle ellers drive oss til de helt sinnsyke oppfinnelsene og utviklingen som vi har hatt gjennom tidene, om det ikke var noe gøy underveis?

Leker du i hverdagen? Utfordrer du hjernen og kroppen til å jobbe sammen? Hvis du «tar deg selv» i å bedrive noe som gir deg glede, følelsen av flyt, mestring og som kroppen beveger seg med i – da kan det hende du leker! Og husk hva Arne Næss sa; det kan jo hende det dukker opp noen verdifulle nye tanker og ideer! Så – moralen i dag er igjen; finn din lek! Er det å spille fotball, så gjør det! Er det å lære å danse tango, så gjør det! Er det å lære å gå på ski (vi ER ikke født med ski på beina, og det er utrolig nyttig for skigleden og –opplevelsen å lære teknikk), så GJØR det!